Den 21 mars är det dags att fira Världsdagen för Downs syndrom genom att Rocka sockorna runt om i världen. Årets internationella tema, skapat av DSI – Down Syndrome International, är: ”End the stereotypes” eller på svenska, ”Krossa fördomarna”. Det är en uppmaning att utmana och överbrygga förutfattade meningar och förväntningar som ofta begränsar och stigmatiserar personer med Downs syndrom.

Både en stereotyp och en fördomsfull uppfattning är en generaliserad föreställning om en grupp som appliceras på samtliga medlemmar i gruppen.

Personer med Downs syndrom kan uppleva att det finns vissa förutfattade meningar om dem, vilket leder till att de bedöms utifrån sina diagnoser istället för som individer.

Ett exempel på en stereotyp uppfattning om personer med Downs syndrom är när man mött några individer med Downs syndrom som råkar vara musikaliska och sedan drar slutsatsen att ”alla personer med Downs syndrom är musikaliska”. Detta trots att det inte finns något samband mellan Downs syndrom och musikalisk förmåga.

För personer med Down syndrom kan fördomar hindra dem från att behandlas som andra människor. Dessa fördomar kan också stå i vägen för att de ska kunna leva det liv de önskar.

Vilken fördom om personer med Downs syndrom vill du utmana?

Här finns en film om kampanjen från DSI