Vi delar en förfrågan om att vara med i en studie om pneumokockvaccin för barn från CTC Clinical Trial Consultants som utför klinisk forskning på uppdrag av bland annat universitet och läkemedelsindustrin. De söker barn med Downs Syndrom som även har en kronisk sjukdom. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

Är du/ni intresserade av att delta? Läs mer om vad det innebär här under

Om studien

Vi söker personer mellan 2–17 år med Downs Syndrom som även har en kronisk sjukdom till en forskningsstudie med ett nytt studievaccin mot pneumokockbakterier. Syftet med studien är att undersöka studievaccinets säkerhet och tolerans samt immunologiskt svar hos barn och ungdomar med ökad risk för pneumokockinfektion.

Pneumokocksjukdom orsakas av en typ av bakterier som kallas Streptococcus pneumoniae. Denna bakterie kan orsaka allvarliga infektioner i öronen, näsan, lungorna, blodet eller hjärnan.

Kontaktuppgifter för studien:

Kaveh Azizi, huvudansvarig prövare hos CTC, Clinical Trial Consultants

076 140 56 21

Kaveh.azizi@ctc-ab.se