En grupp ungdomar med Downs syndrom mellan 16 och 22 år från Göteborgsområdet har under projektet jobbat med röst- och dramaövningar på Konstepidemin i Göteborg. Tillsammans undersöker vi hur vi genom arbetet med oss själva och våra röster kan finna nya sätt att uttrycka oss. Verkstaden bygger på Alfred Wolfssons röstarbete som utvecklats av Roy Hart i Frankrike. Läs mer här: https://roy-hart-theatre.com/

Fia Adler Sandblad som leder gruppen är skådespelare, dramatiker och diplomerad i metoden. Fia är också konstnärlig ledare på Adas teater i Göteborg. Läs mer om Fia och Adas teater här: https://adasteater.se/ https://fiaadlersandblad.se 

Workshoparna syftar till att utforska röstens potential tillsammans med andra. Med metoden undersöker vi relationen mellan kropp, rörelse, röst, emotioner, handlingar och musik och fokuserar röstens möjlighet som mänskligt uttryck. Metoden arbetar också med olika arketyper och föreställningar om den mänskliga röstens möjligheter. Arbetet bygger på kontakt, avspänning och på att sakta ner och undersöka övergångar och mellanrum mellan det okända och det vi redan vet. Det bygger också på lyssnandet till den egna och till andras röster.

Röstverkstad – workshop 1
Röstverkstad - workshop 1 med fika
Röstverkstad – workshop 1 med fika
Språket som nyckel logga