Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv är ett Arvsfondsprojekt som pågår under fyra år. Projektet ägs av Svenska Downföreningen. Föreningen arbetar för att öka kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för att personer med Downs syndrom skall kunna uppnå full delaktighet och självbestämmande.

Projektet handlar om att utveckla ny metodik och nytt material för utveckling av språk, röst, kommunikation och lärande för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) läser enligt den anpassade gymnasieskolans läroplan. Särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna med Downs syndrom.

Vi har under projektet även erbjudit en röstverkstad för ungdomarna.

Projektet är ett samarbete mellan:

 • Svenska Downföreningen
 • Trekungagymnasiet i Kungälv
 • Landala anpassade gymnasieskola i Göteborg
 • Anpassade gymnasieskolorna Rönnegymnasiet och Victoriaskolan i Ängelholm
 • FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning riksorganisation (referensgrupp)
 • FUB Göteborg (referensgrupp)
 • SPSM- Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Stockholms universitet (referensgrupp)
 • Kristianstad högskola (referensgrupp)
 • IAKM – International Association of the Karlstadmodel (referensgrupp)
 • Visiontree AB
 • Karlstadmodellen AB
 • Språkom AB
 • Projektet genomförs med finansiering av Arvsfonden

Vi som arbetar i projektet är :
Mia Wright, projektledare
Irene Johansson, metodutvecklare och projektledare
Jeanette Persson, handledare i språkträning

Kontakt: mia.wright@svenskadownforeningen.se

Språket som nyckel logga
Språket som nyckel logga
Arvfondens logga