Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv är ett Arvsfondsprojekt som pågår under tre år. Projektet ägs av Svenska Downföreningen. Föreningen arbetar för att öka kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för att personer med Downs syndrom skall kunna uppnå full delaktighet och självbestämmande.

Projektet handlar om att utveckla ny metodik och nytt material för utveckling av språk, röst, kommunikation och lärande för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) läser enligt gymnasiesärkolans läroplan. Särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna med Downs syndrom.

Vi kommer också erbjuda en röstverkstad för ungdomarna.

Projektet är ett samarbete mellan:

 • Svenska Downföreningen
 • FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning riksorganisation
 • FUB Göteborg
 • Glömstaskolan
 • Trekungagymnasiet i Kungälv
 • Landala Gymnasiesärskola i Göteborg
 • Gymnasiesärskolorna Rönnegymnasiet och Victoria i Ängelholm
 • IAKM – International Association of the Karlstadmodel
 • Visiontree films
 • ADAs teater
 • Frölunda bibliotek – Göteborg stad
 • SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Projektet genomförs med stöd av Arvsfonden

Vi som arbetar i projektet är :
Mia Wright, projektledare
Irene Johansson, metodutvecklare
Jeanette Persson, handledare i Karlstadmodellen
Fia Adler-Sandblad, dramatiker, handledare i Roy Hart röstmetod
Annica Engström, projektstöd, formgivare

Kontakt: mia.wright@svenskadownforeningen.se

Språket som nyckel logga
Språket som nyckel logga
Arvfondens logga