Här kommer du kunna inspireras av ungdomar, deras familjer och pedagoger.

Följ deltagande ungdomar under projektets gång. Pedagoger både inom gymnasiesärskolan och grundskolan delar med sig av sina erfarenheter av att undervisa ungdomar med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning. De delar sina berättelser och goda exempel med oss.