Vi började vårterminen 2021 med att söka elever vilket inte var så lätt som vi trodde men nu har projektet alla sina deltagare. De skolor som deltar i projektet är Landala anpassade gymnasieskola i Göteborg, Trekungagymnasiet (anpassad gymnasieskola) i Kungälv samt de anpassade gymnasieskolorna, Rönne och Victoria, i Ängelholm.

Merparten av eleverna läser individuellt program men vi har även elever som läser enligt det nationella programmet inom den anpassade gymnasieskolan.

Pedagoger och elevassistenter på samtliga skolor har genomgått en fortbildning kring språk och kommunikation. Vi har då fokuserat extra på pragmatik, lexikon, grammatik, fonologi och prosodi.

Vi har kartlagt samtliga eleverna. Denna kartläggning ligger som grund för fortsatt arbete framåt.

Vi har nu varit igång ett tag och projekteleverna fortsätter sin språkresa. Det första materialet som eleverna fick arbeta med var en bok kring de mänskliga rättigheterna och här blev varje enskild elev huvudperson i boken med personliga foto av sig själv. Varje elev arbetar utifrån en individuell lathund. Lathunden kan innehålla fonologiska och prosodiska övningar men även ordinlärning, begreppsinlärning för att kunna jobba vidare med sin läs och skrivprocess. Den nya kunskapen ska sedan praktiseras i klassrummet tillsammans med övriga klasskamrater. 

Lathunden uppdateras regelbundet utifrån nya kartläggningar. 

Vår upplevelse är att projekteleverna tycker om arbeta strukturerat med språk och kommunikation. 

Språket som nyckel logga