Vi började vårterminen med att söka elever vilket inte var så lätt som vi trodde men nu har projektet alla sina deltagare. De skolor som kommer att delta är Landala gymnasiesärskola från Göteborg, Trekungagymnasiet (gymnasiesärskola) i Kungälv samt gymnasiesärskolan, Rönnen och Victoria, i Ängelholm.

Merparten av eleverna läser individuellt program men vi har även elever som läser enligt det nationella programmet inom gymnasiesärskolan.

Pedagoger och elevassistenter på två av skolorna har genomgått en fortbildning kring språk och kommunikation. Vi har då fokuserat extra på pragmatik, lexikon, grammatik, fonologi och prosodi. Den tredje skolan får samma utbildning höstterminen 2021.

Vi har kartlagt samtiga eleverna. Denna kartläggning ligger som grund för fortsatt arbete framåt.

Språket som nyckel logga