Skandia Fastigheter
 uppmärksammar Rocktober – kunskapsmånaden för Downs syndrom i sina åtta köpcentrum, från Lund till Uppsala.

Inom ramen för kampanjen arrangerar de fotoutställningen ”Som vem som helst”, som belyser människor med Downs syndrom och frågor om allas lika värde genom att sätta fokus på personen snarare än diagnosen. På flera centrum kommer även olika evenemang att anordnas för att lyfta fram kampanjen.

I kampanjen Vi ❤ Rocktober får man på åtta köpcentrum – från Lund till Uppsala – lära känna flera barn med Downs syndrom. Under hela oktober finns chansen att möta dessa fantastiska människor, genom events och fotoutställningar, på plats och i sociala medier – allt i samarbete mellan Skandia Fastigheter och Svenska Downföreningen.

29/9 arrangerades events i på Nova i Lund samt på S:t Per Gallerian i Uppsala 

Events på gång:

7/10 – Vernissage och dansworkshops med Sanna Limell på köpcentret Tyresö Centrum.

28/10 – Vernissage och tårtkalas på köpcentret Backaplan i Göteborg

28/10 – Vernissage och tårtkalas på köpcentret Commerce i Skövde 

30/10 – Vernissage, fika och pyssel på köpcentret Frölunda torg i Göteborg 

Köpcentrumen som deltar i Skandias Rocktober kampanj 2023 är:
Väla i Helsingborg, Nova i Lund, Frölunda Torg och Backaplan i Göteborg,
Commerce i Skövde, Mörby Centrum i Danderyd, Tyresö Centrum i Tyresö och S:t Pei Uppsala.