Här får du vet om du svarat rätt samtidigt som du får lite mer information kring varje påstående.

 1. Downs syndrom är en sjukdom.
  Det är falskt!
  Downs syndrom är en diagnos, inte en sjukdom. De flesta personer med Downs syndrom är friska. Däremot kan diagnosen innebära en ökad risk för vissa sjukdomar – men även en minskad risk för vissa andra sjukdomar. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta sjukdomar som är vanligare hos personer med Downs syndrom är behandlingsbara

 2. I genomsnitt föds cirka 153 barn med Downs syndrom i Sverige varje år.
  Det är sant!
  Det motsvarar ett barn med Downs syndrom per 700 födslar.

 3. Personer med Downs syndrom kan inte lära sig läsa och skriva.
  Det är falskt!
  Gemensamt för alla barn med Downs syndrom är att utvecklingen tar lite längre tid, men med rätt pedagogik kan de flesta lära sig både läsa och skriva. De kan till och med vara lättare för många att lära sig läsa än att tala.

 4. Alla människor kan ha en ”släng av” Downs syndrom.
  Det är sant!

  Maj Hultén, professor i medicinsk genetik vid Karolinska Institutet i Stockholm, föreslår i en artikel i början av 2013 att det är troligt att alla människor har några celler med tre kopior av kromosom nr 21.

 5. I Sverige har personer med Downs syndrom rösträtt och får gifta sig.
  Det är sant!

  I Sverige har personer med Downs syndrom samma grundläggande rättigheter som andra medborgare.

 6. Alla med Downs syndrom är glada, kramiga och musikaliska.
  Det är falskt!
  Personer med Downs syndrom är olika individer –precis som alla andra. De kan känna glädje, ilska och sorg. De vill kramas ibland och vara ifred ibland. Vissa är musikaliska, andra inte.

 7. Medellivslängden för personer med Downs syndrom är 30 år.
  Det är falsk
  t!
  Medellivslängden har förbättrats avsevärt under de senaste åter och är idag 60 år. En av de äldsta, nu levande människorna med Downs syndrom är drygt 80 år.

 8. Downs syndrom kan även kallas mongolism
  Det är falskt!
  Mongolism är en äldre term för Downs syndrom och var omodernt redan på 60-talet. Uttrycket uppkom på grund av det så kallade mongolvecket, vecket vid ögat som många personer med Downs syndrom har, vilket också är väldigt vanligt hos folk med östasiatiskt bakgrund. Numer uppfattas uttrycket mongoloid som kränkande och är INTE ett acceptabelt ordval.

 9. Det finns olika grader av Downs syndrom. Vissa har mycket andra lite.
  Det är falskt!

  Antingen har man Downs syndrom, eller så har man det inte. Däremot yttrar det sig väldigt olika. Det som är svårt för någon, är lätt för någon annan –och tvärtom.
  Men det finns en form som heter DS Mosaik, vilket innebär att inte alla celler i kroppen har den extra 21-kromosomen.

 10. Barn med Downs syndrom kan gå i vanlig förskola/skola
  Det är sant!

  Barn med Downs syndrom kan gå i vanlig förskola och grundskola, ofta med extra stöd av en resursperson. När barnen kommer upp i skolåldern är det upp till familjen att välja vilken typ a skola som passar bäst.