Här får du vet om du svarat rätt samtidigt som du får lite mer information kring varje påstående.

1. Vad är Downs syndrom?

Downs syndrom är ett medfött genetiskt tillstånd och det finns fyra olika typer av Downs syndrom. Den vanligaste är trisomi 21, dvs alla kroppens celler har en extra kromosom nummer 21.

En person med diagnosen Downs syndrom är först och främst en individ med unika kvaliteter och med samma grundläggande behov som alla andra människor.

2. Hur många personer med Downs syndrom finns det i världen?
År 2015 beräknade man att det fanns ca 5.4 miljoner personer med DS i världen totalt.

3. Är Downs syndrom en sjukdom?
Downs syndrom är en diagnos, inte en sjukdom. De flesta personer med Downs syndrom är friska. Däremot kan diagnosen innebära en ökad risk för vissa sjukdomar – men även en minskad risk för vissa andra sjukdomar.

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta sjukdomar som är vanligare hos personer med Downs syndrom är behandlingsbara.

4. Kan Downs syndrom botas?
Downs syndrom är ingen sjukdom och kan inte botas. Det finns behandlingar för att hjälpa människor med Down syndrom som har tilläggsdiagnoser som till exempel hjärtfel och olika språkträningsmodeller för att hjälpa dem som behöver stöd i att utveckla språket, men det finns ingen bot för Down syndrom i sig.

5. Finns det olika grader av Downs syndrom?  
Det finns inte olika grader av Downs syndrom. Antingen har man Downs syndrom, eller så har man det inte. Däremot yttrar det sig väldigt olika. Det som är svårt för någon, är lätt för någon annan – och tvärtom.

6. Hur lång är medellivslängden för personer med Downs syndrom?
Medellivslängden har förbättrats avsevärt under de senaste åren och är idag 60-65 år. En av de äldsta, nu levande människorna med Downs syndrom är drygt 80 år.

7. Kan barn med Downs syndrom gå i vanlig förskola och skola?
Barn med Downs syndrom kan gå i vanlig förskola och grundskola, ofta med extra stöd av en resursperson. När barnen kommer upp i skolåldern är det upp till familjen att välja vilken typ av skola som passar bäst.

8. Kan en person med Downs syndrom ha ett vanligt jobb?
Många personer med Downs syndrom kan ha ett vanligt jobb. Som alla andra är det viktigt att gilla det du gör på dagarna för att må bra.

Med ett inkluderande arbetsliv ges personer med funktionsnedsättning tillgång till meningsfullt arbete, rättvisa löner, goda arbetsvillkor och möjligheter till social inkludering.

9. Har personer med Downs syndrom rösträtt?
I Sverige har personer med Downs syndrom samma grundläggande rättigheter som alla andra medborgare.

Däremot fick inte personer med intellektuell funktionsnedsättning, som de flesta med Downs syndrom har, rösträtt i Sverige förrän 1989. Det var då som omyndighetsförklaringen avskaffades.

10. Kan en person med Downs syndrom få barn?
Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter (2008:23) ska det ses som en medborgerlig rättighet att bilda familj och skaffa barn. Det inkluderar även dem som har olika former av funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2007).

Självklart kan ett sådant föräldraskap innebära vissa utmaningar och behov av stöd från samhället men det är alltså en medborgerlig rättighet, också för människor med Down syndrom, att bilda familj och skaffa barn.