Vår viceordförande, Anna Brandström intervjuades av SVT Stockholm angående neddragningar inom LSS.

Det är dags att politiker tar sitt ansvar och ser till att personer med omfattande funktionsnedsättningar får goda liv i vårt samhälle. 

Man måste komma tillbaka till målsättningen med LSS. Lagen är en rättighetslag som slår fast att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få leva ett liv som andra bland andra.