Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

Vår vision

Svenska Downföreningen tror på alla människors potential och lika värde. Vi strävar efter ett samhälle där människor med Downs Syndrom är jämbördiga medborgare med full delaktighet, jämlikhet och självbestämmande utifrån var och ens individuella förutsättningar.

Med rätt förutsättningar i form av stöd från ett upplyst och engagerat samhälle kan personer med Downs Syndrom leva fullvärdiga liv och bidra till samhällets utveckling.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna consectetur adipiscing.

Vår verksamhet

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.

Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar

Våra målområden

1. Engagerade medlemmar
2. Samhällspåverkan
3. Öka kunskapen om Downs syndrom
4. Främja forskning och utveckling
5. En stark organisation

Viktigt att komma ihåg är att vår roll inte är att genomföra saker som stat, kommun och landsting har i uppdrag att göra. Vår roll i dessa sammanhang är att fungera som bollplank, kunskapsbank, diskussions- och påverkanspartner. Vi besitter stor sakkunnighet om Downs syndrom som samhällsinstanser, av naturliga skäl, i många fall saknar.
Vi ser oss som ett komplement till myndigheter och andra samhällsinstanser. Som en partner som bidrar till större möjligheter att fatta bättre beslut, grundade på reell kunskap. Därför ser vi oerhört positivt på samverkan och erfarenhetsutbyten och efterlyser tillfällen och möten där vår kunskap kan komma till nytta.