Våra gällande stadgar antogs vid årsmötet 2021-04-25