Våra gällande stadgar antogs vid årsmötet 2015-04-25