Ett av de viktigaste uppdragen i föreningen är det som valberedningen har.
Valberedningens uppgift är att säkerställa föreningens långsiktighet genom att kontinuerligt utvärdera Riks-styrelsens sammansättning för föreningens bästa.

Valberedningen består av tre personer som väljs på ett rullande schema för en mandatperiod på tre år. Dvs en person byts ut varje år. Den person som sitter på sitt tredje år är ordförande i valberedningen.

På årsmötet 26 april 2020 valdes följande personer att ingå i valberedningen;

  • Hanna Andersson, Ordf (2018-20221), avd. Gotland
  • Tord Hermansson (2019-2022), avd. Väst
  • Carl-Johan Brahme (2020-2023), avd. Uppsala

Är du intresserad av att engagera dig i riks-styrelsen, eller har du någon som du vill nominera till styrelsen. Kontakta valberedningen på val@svenskadownforeningen.se