Mejla avdelning Gävleborg

Styrelsen i Gävleborg 2023

Ulrica Östh

ordförande

Carina Karlsson

Jane Nordström

Daniel Persson

Sammankallande valberedning

Mer information från våra lokala avdelningar