Vi är Svenska Downföreningens Expertgrupp, fyra vuxna personer som själva har Downs syndrom. Vi är ett utskott till Svenska Downföreningens riksstyrelse. Gruppen har två viktiga uppgifter: att ge sina åsikter till riksstyrelsen och att jobba med frågor som är viktiga för personer med Downs syndrom.  

Johanna Nyberg, Rättvik

Annika Bodin, Stockholm

Filip Larsson, Karlstad

Rasmus Wallin, Klintehamn