Lokala avdelningar

Varje medlem tillhör en av Svenska Downföreningens lokala avdelningar. Medlemmen bestämmer själv vilken avdelning hen vill tillhöra.
För närvarande finns 18 avdelningar. Målet är att det ska finnas minst en avdelning i varje län (21 st) senast 2020.

Klicka på den avdelning du vill veta mera om:Sommar 2011

Avdelning Dalarna
Svenska Downföreningen Gotland
Avdelning Gävleborg
Avdelning Jämtland
Avdelning Jönköping
Avdelning Kalmar län
Avdelning Norrbotten
Avdelning Skåne
Avdelning Stockholm
Avdelning Södermanland
Avdelning Uppsala
Avdelning Värmland
Avdelning Västerbotten
Avdelning Västernorrland
Avdelning Väst (Västra Götalands län och Halland)
Avdelning Västmanland
Avdelning Östergötland
Avdelning Örebro

Finns ingen avdelning där du bor?
Här finns info om hur du kan vara med och starta upp en lokalavdelning

Här vill vi gärna se lokalavdelningar i framtiden
Blekinge
Halland (ingår för närvarande i Avd Väst)
Kronoberg

Varje avdelning har årsmöte före den 15 februari varje år. På årsmötet väljs styrelse och ombud som representerar avdelningen vid riksårsmötet.

Lekmannarevisorn kollar och stämmer av att styrelsen gör vad de åtagit sig under året. Till lekmannarevisorn kan medlemmar vända dig om de upplever att styrelsen inte skött sig enligt stadgarna.

De flesta avdelningar har en valberedning som ger förslag till styrelse och ombud. Medlemmar som vill tipsa om lämplig medlem, eller själv är intresserade av att sitta i styrelse för lokalavdelning, eller vill bli ombud, kan kontakta den lokala valberedningen.

Lokalavdelningar får sedan 2011 ett ekonomiskt bidrag till de lokala aktiviteterna.
Om du har tankar, frågor eller kanske vill starta en avdelning där du bor är du välkommen att kontakta organisationsutvecklingsgruppen: organisation@svenskadownforeningen.se

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1