I samband med Världsdagen för Downs syndrom, 21 mars 2024 publicerades vår debatt artikel hos Göteborgs posten ”Oacceptabelt att personer med funktionshinder förvägras fritidsaktiviteter”

Precis som alla andra ska personer med Downs syndrom kunna få bestämma över sin fritid och delta i fritidsaktiviteter. För detta behöver de få allt nödvändigt stöd. På ett moraliskt plan går det att säga att ett samhälles styrka kan mätas utifrån hur samhället behandlar de som mest behöver dess hjälp. För att det inte ska råda några tvivel om hur Sverige ska ta sig an denna uppgift har vi sedan trettio år tillbaka LSS.

Upp till bevis för regeringen att se till att lagen efterlevs.