Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen har tagit emot ett brev från Folkhälsomyndigheten, undertecknat av Anders Tegnell, som utan omsvep meddelar att ”Folkhälsomyndigheten gör inga ytterligare ändringar i prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19.”.

Detta var svaret på vårt brev som skickades till Folkhälsomyndigheten den 24 mars, där vi lyfte att samtliga nationella och internationella studier visar att personer med Downs syndrom blir svårt sjuka och dör i covid-19 i mycket större utsträckning än övrig befolkning. Detta faktum har gjort att många länder runt om i världen har valt att specifikt placera personer med Downs syndrom i samma höga prioriteringsgrupper för covid-19-vaccination som äldre personer. Men i Ekots intervju den 30:e mars hävdar Anders Tegnell att ”det inte går att göra den typen av väldigt detaljerad prioritering”.

Igår kom en ny rapport från Socialstyrelsen som gör Folkhälsomyndighetens inställning till prioriteringsordningen än mer svårbegriplig. I rapporten kan man läsa att bland samtliga personer med stöd enligt LSS, smittades 4,2 procent med covid-19 under 2020, motsvarande drygt 3 500 personer. Totalt 149 personer avled, det vill säga 4 procent av de som smittats. Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, kommenterade den höga dödligheten så här:

– Att en så hög andel avled jämfört med den övriga befolkningen kan bero på att många tillhör riskgrupper, framför allt de med Downs syndrom. De kan även ha haft svårigheter att kommunicera exempelvis feber och andningssvårigheter vilket kan ha gjort att de fått sjukvård i ett sent skede.

Därför ställer vi en öppen fråga till Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringsordning syftar till att först skydda de som löper störst risk att bli svårt sjuka och dö covid-19. Är det då rimligt att några tusen vuxna personer med Downs syndrom som ännu väntar på sin första vaccinationsspruta (de flesta under 65 år) ska tvingas vänta tills drygt 2 miljoner personer över 65 år i Sverige har vaccinerats? Trots att de flesta personer i denna lilla grupp löper lika stor – eller större risk – att bli svårt sjuka och dö i Covid-19.

Anna Brandström, vice ordförande Svenska Downföreningen

Christina Heilborn, förbundssekreterare Riksförbundet FUB

Mer läsning: Förteckning över studier om Downs syndrom och Covid-19

Bilaga: Brev från Folkhälsomyndigheten 2021-04-06