I filmserien Välkommen till vår vardag! visar och berättar elva personer med Downs syndrom och deras familjer om sitt liv, sina intressen och drömmar. Filmerna har producerats av filmaren och journalisten Helena Isaksson, som 2008 kontaktade Svenska Downföreningen för ett samarbete. Riksförbundet FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och Habilitering och Hälsa i Stockholms län har också bidragit till projektet med kunskap och feedback.

Filmerna riktar sig till personer med Downs syndrom och deras anhöriga, men också till lärare, vård- och omsorgspersonal samt myndighetspersoner som i sitt arbete möter personer med Downs syndrom.

Tanken bakom filmserien är att visa hur det är att leva med Downs syndrom på 2000-talet och att verkligheten ofta skiljer sig från samhällets förväntningar. Filmerna ger en inblick i vardagen hos de familjer som medverkar.

Seriens tre delar visar olika skeden i livet: de första åren, skolåren och vuxenlivet. I varje del möter vi flera personer med Downs syndrom och får se hur deras liv ser ut, till exempel Linnea som har en egen häst, Nils som lär sig att simma och Maja som ska ta studenten. Målet var att skapa filmer som alla medverkande kan känna sig glada och stolta över att ha medverkat i, och som visar hur möjligheter och framtidsutsikter har förbättrats för personer med Downs syndrom.

Filmerna visades i SVT under augusti 2012.

Seriens tre delar finns på samma DVD (3 x 30 minuter) som kan beställas från Svenska Downföreningen via ett mail till info@svenskadowforeningen.se  Du betalar endast för portot. Beställningen skickas inom 4-6 arbetsdagar från det att den kommit in.

Här nedanför kan du ladda ner filmerna.

Film 1: Om föräldraskap, förskola och kärleken till ett efterlängtat barn.
Film1: Med engelsk text
Malte 1,5 år vill göra precis som storebror Wilmer. Ville 4 år älskar pinnglass och fotboll och Linnea som snart fyller 6 år har kanin, hundar, en egen häst och en vän som heter Nils.

Film 2: Om skola, fritid, kompisar, syskonskap och familj. 
Film 2: Med engelsk text
Nils har sommarlov och gillar sin simskola. Emma trivs i tredje klass och hon älskar att dansa. Svenja går i nian och har en del lektioner i en grundskoleklass. På fritiden tävlar hon i judo och spelar gitarr.

Film 3: Om framtid, drömmar, arbetsliv och möjligheter förr och nu.
Film 3: Med engelsk text
 Adam drömmer om ett jobb och ett radhus. För Maja hägrar studenten. Åsa, Martin och Björn visar och berättar vad som hänt i deras liv efter skolan. När de växte upp hade samhället en helt annan syn på deras framtidsutsikter.

Filmernas längd: 3×30 minuter
Produktionsår: 2011
Välkommen till vår vardag har producerats med stöd från Allmänna Arvsfonden.
Filmproduktion och upphovsrätt: Helena Isaksson
Distributionsrättigheter: Svenska Downföreningen, Riksförbundet FUB, Studieförbundet Vuxenskolan, Habilitering & Hälsa, Stockholm.