DBEBomslag

I boken Det blev ett barn berättar nio familjer öppenhjärtigt om den första tiden som föräldrar till ett barn med Downs syndrom. Det är berättelser om lycka och sorg, glädje och oro, nyfikenhet och framtidstro.

Vad händer i mötet mellan personal och föräldrar när ett litet barn med Downs syndrom föds? Hur påverkas personalen och hur påverkas föräldrarna av det som sker? Vilken kunskap och vilken inställning präglar dessa första möten och vilken betydelse har det som sker för familjens framtida välmående?

Boken är skriven av Katarina Moen Lindberger (redaktör för Välkommen älskade barn)och rikt illustrerad med fina bilder av fotograf Annika Jönsson. 167 sidor.

Det blev ett barn ges ut som en del av det nu avslutade projektet ”Bemötande och omhändertagande – när något oväntat sker” och är skriven med föräldrar och andra anhöriga i åtanke men riktar sig också till vårdpersonal som i sitt yrke möter nyblivna familjer och som nu får en god möjlighet att fylla på förrådet av kunskap på området bemötande, omhändertagande och Downs syndrom. Den kunskap som familjerna i boken förmedlar är unik och på samma gång något som många föräldrar till barn med Downs syndrom känner igen sig i. Berättelserna är därför en källa till kunskap för alla dem som vill veta mer om bemötande, motstridiga känslor, reaktioner, omhändertagande, förmågan att ge besked, framtidstro, bristande kompetens och mycket annat som sker i samband med att ett barn med Downs syndrom föds.

Ett stort tack till Stiftelsen Sävstaholm och Allmänna Arvsfonden för ekonomiskt stöd!