De lagar, förordningar, läroplaner och konventioner som gäller för barn och unga med Downs syndrom och deras skolgång är;