De myndigheter och organisationer som ansvarar för och hanterar skolfrågorna är;