Förskolans syfte
Syftet med förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Förskolan ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
Förskolan är fr o m 1 juli 2011 en skolform och regleras i den nya Skollagens 8:e kapitel. Läroplanen för förskolan är också reviderad och gäller sedan den 1 juli 2019 och kan laddas ner från Skolverket här.

dagis

Erbjudande av förskola och plats
Förskolan är en av de frivilliga skolformerna och erbjuds barn från ett års ålder om föräldrarna har behov av det
I 7 § och 14 § står det att barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska erbjudas förskola även i andra fall, eller i större utsträckning, än som normalt erbjuds (till exempel när föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga) samt att plats skall tilldelas skyndsamt. För barn som erbjudits förskola enligt 7 § får avgiften avse bara den del som överstiger 15 timmar i veckan (16 §).

Barn med Downs syndrom har nästan alltid en försenad språkutveckling och behöver extra, och ofta visuellt, stöd för att klara kommunikationen på förskolan och för att utveckla sitt språk. Ofta använder man även tecken som förstärkning till talet i förskolan. I flera andra länder börjar man med förberedande lästräning under förskoleåren, för att utveckla talet och för att barnet skall vara på god väg att läsa vid skolstart.

Läs mer om språk och kommunikation

Guider och handledningar