Ann-Christin Sollerhed och Gerth Hedov, Foto: Fabian Rimfors

Bakgrunden till projektet Up & Go kommer från den kartläggning av föräldrarnas erfarenheter av den fysiska aktiviteten hos barn och unga med Downs syndrom i Sverige som utförts av Ann-Christin Sollerhed och Gerth Hedov vid Högskolan Kristianstad. Drygt 300 enkätsvar visade bland annat att det saknas idrottsaktiviteter som är anpassade för barn och unga med Downs syndrom, och att det tar mycket tid för föräldrar att skapa och organisera möjligheter för barnen med Downs syndrom att delta i sport. En del egenskaper som är förknippade med Downs syndrom gör det svårare att delta i många sport- och idrottsaktiviteter. Föräldrarna som besvarade enkäten, menade dessutom att det hos tränarna inom föreningsidrotten finns begränsade kunskaper om anpassad fysisk aktivitet för barn med Downs syndrom.

Projektet Up & Go ska ta fram en en-dags utbildning om anpassad fysisk aktivitet för barn med Downs syndrom för idrottsledare, coacher och tränare. Det 2-åriga projektet är finansierat av Erasmus+ och är ett samarbete mellan fem länder: Sverige, Norge, Litauen, Kroatien och Rumänien.

Ann-Christin Sollerhed och Gerth Hedov är initiativtagare och driver den svenska delen av projektet. Ann-Christin är Universitetslektor i Idrott och Hälsa vid Högskolan i Kristianstad och Gerth är Universitetslektor i Omvårdnad vid Högskolan i Kristianstad.

Projektet Up & Go kommer att börja med att fråga tränare för barn med Downs syndrom om deras erfarenheter och vad de ser som utmaningar. Enkäten kommer att genomföras i början av 2019 i alla de fem länderna, och Ann-Christin och Gerth vill gärna komma i kontakt med ledare, coacher och tränare i Sverige som kan tänka sig att besvara enkäten (se kontaktuppgifter nedan).

Projektet kommer att utforma en kurs som tar upp Down syndrom, fysisk aktivitet, motivation & gruppdynamik, barriärer/hinder och ledarskap. Under 2020 kommer man att testa kursen i de fem länderna och göra finslipningar.

Vad händer med kursen när projektet är avslutat? En diskussion är påbörjad med Riksidrottsförbundet om hur man kan ta den vidare. Initialt kommer Ann-Christin och Gerth att erbjuda kursen i Sverige. De kommer också att utbilda andra utbildare och på det sättet sprida kunskapen.

Är du tränare, coach eller idrottsledare för barn och unga med Downs syndrom, och vill delta i Up & Go-enkäten?

Kontakta Ann-Christin eller Gerth via mail eller telefon:
Ann-Christin Sollerhed, epost: ann-christin.sollerhed@hkr.se telefon: 044-250 33 32
Gerth Hedov, epost: gerth.hedov@hkr.se telefon: 044-250 39 82 mobil: 0703-86 37 00.

Läs mer:

Physical activity among children with Down’s Syndrome
(DIVA, konferenspresentation, november 2017)
Två artiklar med resultaten från kartläggningen kommer att publiceras; en kvantitativ (se 2021 nedan), och en kvalitativ baserad på alla kommentarer.

Active Parents-Active Children-A Study among Families with Children and Adolescents with Down Syndrome (2021 Jan: Ann-Christin Sollerhed, Gerth Hedov) PMID33466714, PMC7828765

Fysisk aktivitet bland barn och ungdomar med Downs syndrom (DIVA, 2019, kapitel i antologin ” Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars uppväxt och livsvillkor”.

Fem länder kraftsamlar för ett aktivare idrottsliv för barn med Downs syndrom (pressmeddelande från Högskolan i Kristianstad, november 2018)

Nationell studie om fysisk aktivitet och hälsa för barn med Downs syndrom (pressmeddelande från Högskolan i Kristianstad, mars 2017)