POSEIDON är ett EU-finansierat projekt som har arbetat i tre år för att ta fram teknikstöd som kan ge personer med Downs syndrom ett större oberoende och ökad delaktighet i samhället. Nio organisationer från Storbritannien, Norge och Tyskland deltog i projektet. Man tog fram en kravspecifikation tillsammans med personer som har DS (primära användare) och deras anhöriga och personal (sekundära användare). De områden där man särskilt behövde hjälp för att få kontroll handlade om tid, mobilitet och pengar. Projektet tog fram applikationer som testats i fält med användare i tre länder. Användarna har varit engagerade genom hela utvecklingsprocessen och har påverkat design och funktioner.

Appen POSEIDON

Appen POSEIDON stödjer daglig planering, resor, shopping och personliga filmer. Huvudmenyn har följande val:

  • Rutter – hitta med hjälp av planerade rutter
  • Inställningar – stänga av / sätta på positionsspårning och välja färgschema
  • Kalender – se och lägga till möten/aktiviteter
  • Video – se uppladdade filmer
  • Övning – öva med penga-appen
  • Shopping – stöd för att hantera pengar

Anhörig/personal kan lägga till, ändra och ta bort aktiviteter i kalendern via internet (Web for carers). Personen med DS kan också göra detta. Aktiviteterna kan kopplas ihop med filmer, textinstruktioner, talade instruktioner, symboler eller tecken, bilder på t ex saker som skall tas med osv, allt utifrån personliga önskemål. Personen med DS får påminnelse om aktiviteten en halvtimme i förväg och sedan visar en timstock med olika färger hur lång tid som återstår. Användaren kan också få väder-prognos med personligt utformade råd om klädsel vid olika temperaturer. Man kan också koppla aktiviteterna till en vägbeskrivning. Anhöriga/personal kan skapa vägbeskrivningar och lägga till bilder, ljud och text vid olika steg på vägen. Dessa rutter kan användas för övning hemma på en PC eller som stöd i en mobil när man är på väg. Ett penga-spel är skapat för att öva hantering av pengar hemma. Spelet går ut på att välja rätt pengar för att betala för en vara med ett visst pris. Anhörig/personal kan skapa inköpslistor med bilder och pris. Listan kan användas både som övning och som stöd i affären. I affären visas vilka mynt och sedlar som behövs för att betala. Anhörig/personal kan spåra var personen med DS befinner sig, om personen har denna funktion påslagen.

Krav och tester

Kravspecifikationen baserades på en 583 enkätsvar från sex länder; Storbritannien, Norge, Tyskland, Italien, Slovenien och Portugal. Dessutom gjorde man personliga intervjuer med 30 personer som hade DS. Därtill hade man tre workshops där man talade om teknikanvändning, livssituation och dagliga aktiviteter med gästdeltagare från Kroatien, Italien, Luxemburg, Portugal, Rumänien, Slovenien, Schweiz, Ukraina och Frankrike. Applikationerna utvärderades i flera fälttest av tre familjer i respektive Storbritannien, Norge och Tyskland. Fälttesten pågick i fyra veckor för varje familj och projektmedlemmar besökte då familjerna som stöd och för att förstå inlärningsprocessen. Man samlade in synpunkter från både anhöriga och personerna med DS och gjorde observationer.

Enkätsvaren

I enkäten som genomfördes 2013 använde en majoritet av personerna med DS surfplattor (71%) och smarta mobiler (61%). Surfplattorna var enklast att använda och färre (43%) behövde hjälp med dem än med mobilerna (66%). Modern teknologi uppfattades av de flesta (58%) som en hjälp i det dagliga livet, även om en del anhöriga inte visste vilka möjligheter till hjälp som teknologin erbjöd. Fler personer med DS var socialt integrerade i skolan/på arbetet (45%) och färre var socialt integrerade på fritiden (23%). Nästan alla personer med DS behövde hjälp av anhöriga för att ta sig till fritidsaktiviteter (74%). De flesta anhöriga/personal (75%) ville ha möjlighet att kolla om personen med DS kommit fram och var de var. För användarvänligheten framhölls att appen skulle vara motiverande (67%) och rolig (62%). Den skulle vara personligt anpassningsbar (63%), inte kräva snabba reaktioner (58%), och den skulle vara robust (58%). Stora knappar (23%), display med stark kontrast (22%) och flexibelt byte mellan ikoner/symboler och text (29%) var inte lika viktigt.

Pilot-tester

Den första piloten genomfördes sommaren 2015 och den andra piloten sommaren 2016. Efter båda testomgångarna genomfördes förbättringar av appen. Alla deltagarna såg potentialen i POSEIDON för att öka oberoende och självständighet. Deltagarna uppskattade olika funktioner olika mycket. Alla deltagarna kunde hantera tekniken vilket gav dem självförtroende. De flesta deltagarna ville använda POSEIDON eller någon funktion i POSEIDON även efter projektet. Projektets tidsram har inte medgivit mätning av långsiktiga effekter.

Google Play Store

POSEIDON-appen är nu tillgänglig för Android-mobiler i Google Play Store på tre språk; engelska, tyska och norska. Det finns planer på att göra appen tillgänglig för Apple och att översätta den till fler språk. Även andra personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan ha stor nytta av POSEIDON för att öka sin livskvalitet.

Läs mer:

POSEIDON – Bringing Assistive Technology to People with Down Syndrome: Results of a Three Year European Project (2017, May: Engler A, Schulze E; Studies in Health Technology and Informatics, volume 236) PMID28508793, IOS Press 46474 (PDF)

POSEiDONs hemsida