Socialstyrelsen har tillsammans med representanter för många berörda professioner och organisationer, inklusive Svenska Downföreningen, tagit fram dokumentet Underlag för en utvecklad Demensstrategi (pdf). Socialstyrelsen föreslår att myndigheten får ett uppdrag att vidareutveckla demensstrategin baserat på underlaget.