Det finns inget nationellt vårdprogram för vuxna med Downs syndrom, men ett par initiativ på regional nivå:

Några andra källor till medicinsk information om Downs syndrom