Neuropediatriska föreningen (Barnläkarföreningen) underhåller dokumenten ”Downs syndrom medicinskt vårdprogram 0-18 år” samt ”Förslag till uppföljningsprogram – Downs syndrom” där hälsokontroller sammanfattas i en tabell. Senaste versionen hittar man på deras hemsida: Vårdprogram – Svensk Neuropediatrisk Förening.

Avsikten är att Vårdprogrammet skall förvaltas av ett Nationellt Programområde inom det nya systemet för kunskapsstyrning av vården.

American Academy of Pediatrics publicerade i april 2022 vårdprogrammet
Health Supervision for Children and Adolescents With Down Syndrome.