Neuropediatriska föreningen (Barnläkarföreningen) underhåller dokumenten ”Downs syndrom medicinskt vårdprogram 0-18 år” samt ”Förslag till uppföljningsprogram – Downs syndrom” där hälsokontroller sammanfattas i en tabell. Senaste versionen hittar man på deras hemsida: Vårdprogram – Svensk Neuropediatrisk Förening.