MUCF, Myndigheten för ungdoms- & civilsamhällesfrågor, släpper ett nytt stödmaterial om tillgänglighet och inkludering som vänder sig till dig som ansvarar för eller arbetar i öppen fritidsverksamhet.

Du som arbetar med öppen fritidsverksamheten har en unik möjlighet att arbeta för att alla unga, oavsett funktionsförmåga, ska få tillgång till en meningsfull och utvecklande fritid. Många i den öppna fritidsverksamheten har frågat efter stöd för att bättre kunna inkludera unga med funktionsnedsättning i verksamheten.

Kunskap och verktyg är avgörande för att du ska kunna arbeta aktivt med tillgängligheten i verksamheten. Vi hoppas att detta material ska ge dig inspiration, kunskap och verktyg för att sätta igång med detta viktiga arbete.

Här kan du kan ladda ned stödmaterialet eller beställa det utan kostnad. Den tryckta versionen ska finnas för beställning i slutet av juni. 

Stödmaterialet innehåller:

  • Kortare kunskapsdelar, goda exempel och konkreta tips.
  • Frågor att fundera över själv, tillsammans med frågor att diskutera eller undersöka gemensamt i personalgruppen.
  • Övningar för hela personalgruppen.

Mer om MUCF verksamhet kan du läsa på deras hemsida