Funktionsrätt Sverige har tagit fram en handbok som vägledning till ansvariga för fritidsfrågor: ”Mer än bara lite kul”, som ger råd och tips på hur fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar kan utvecklas.

Fler tips om fritid kan du också hitta på:

Vill du berätta om ditt fritidsintresse? Hör av dig till info@svenskadownforeningen.se.

Läsa sjökort är kul -och viktigt, när man är på sjön