FN-konventionen på standardsvenska
FN-konventionen på lättläst svenska

Artikel 30 – Att vara med på kultur, fritid och idrott, på lättläst svenska:

Staterna säger ja till att personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att vara med på kultur. Kultur, fritid och idrott ska vara tillgängliga.

Staterna ska göra detta:

  • Film, teater, tv-program och annan kultur ska vara tillgängliga.
  • Platser där kultur finns, till exempel teatrar, museer, biografer, bibliotek och turistbyråer ska vara tillgängliga. Det gäller också viktiga platser i landet. 
  • Personer med funktionsnedsättning ska själva kunna vara med i kultur, till exempel spela teater eller arbeta med konst. 
  • Staterna ska se till att det inte finns lagar som gör att personer med funktionsnedsättning inte kan vara med på kultur av olika slag. 
  • Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till stöd om de talar något särskilt språk, till exempel teckenspråk. 
  • Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med på allmän fritidsverksamhet och idrott av olika slag.
  • Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med på idrott som är till för personer med funktionsnedsättning. Då ska de få samma utbildning och stöd som andra. 
  • Det ska finnas idrottsplatser, platser för turister och för semester för personer med funktionsnedsättning. 
  • Barn med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra barn att vara med på lekar och idrott och sådant andra gör på fritiden. 
  • Personer med funktionsnedsättning ska få service av dem som har ansvar för och arbetar med turism, fritid och idrott.