Per-Erik Rydén intervjuad av Martin Olauzon mars 2009, och fotograferad av Birgitta Rohdin december 2008

Vaktmästare med lång erfarenhet
Per-Erik har arbetat som vaktmästare på den statliga myndigheten Glesbygdsverket sedan 2001 och sedan 2006 arbetar han också på företaget Commodia som sysslar med företagshälsovård. På en vanlig arbetsdag är Per-Erik på Glesbygdsverket på förmiddagarna och på Commodia på eftermiddagarna. Men när det är mycket att göra på en av arbetsplatserna är Per-Erik flexibel och rycker in där det behövs.

I jobbet som vaktmästare sysslar Per-Erik mycket med ”kuvertjobb”, att se till att olika brev kommer i rätt kuvert och att de skickas dit de ska. Han jobbar också med återvinning av papper och annat kontorsmaterial och på så sätt hjälper han sina arbetsplatser bidra till en bättre miljö. Inte sällan hinner han dessutom med att hålla kök och olika maskiner i ordning. På Commodia har han även ansvar för att rengöra bänkar och sitsar i den träningslokal som finns på företaget.

Per-Erik har jobbat som vaktmästare på olika ställen ända sedan han slutade skolan. Han har hunnit arbeta på många olika arbetsplaster t.ex. Lantbruksnämnden, Länsstyrelsen, Telia och Kopieringshuset.

Per-Erik trivs bra på sina båda jobb och tycker att han har roliga och varierande arbetsuppgifter. Det viktigaste med jobbet är att människor som jobbar tillsammans beter sig hyggligt mot varandra. Om det är något som han ogillar så är det när människor inte talar direkt med honom.
– När man har ett problem bör man ta upp det direkt med den det gäller och inte tala med andra om det, säger Per-Erik.

MICA
Före 1996 ordnades Per-Eriks jobb av hans handledare på kommunen. Men sedan tolv år tillbaka organiseras Per-Eriks arbete av en enhet inom Östersunds kommun som heter MICA. Det står för Människan I Centrum – Arbete. Inom MICA jobbar personer som behöver stöd i sitt arbete.
Man jobbar i tre olika steg. Under steg 1 har man sitt arbete inne i MICAs egna lokaler. Under steg 2 jobbar man i en grupp ute på ett företag eller en förvaltning – t.ex. en matsal på en större arbetsplats. Sedan under steg 3 arbetar man självständigt ute på en arbetsplats och har en handledare på just det jobbet. Per-Erik har arbetat i steg 3 ända sedan MICA startades och har en egen handledare på MICA. Dessutom har han möjlighet att delta i andra aktiviteter och kurser där.

Utbildning är viktigt
Per-Erik har gått i grundsärskola och gymnasiesärskola i Östersund. Han har också gått på folkhögskola i Skellefteå där han bodde under terminerna och kom bara hem var tredje helg. Också i vuxen ålder har han fortsatt att utbilda sig på särvux. Det kan handla om olika ämnen som matematik och engelska eller arbetsmiljö och säkerhet. Förutom att hämta kunskap på egen hand tar Per-Erik alltså många chanser att utbilda sig tillsammans med andra.

Per-Erik är mycket intresserad av olika samhällsfrågor och ägnar en del av sin fritid åt att ta reda på hur det ligger till med olika frågor i samhället. Han letar efter kunskap på Internet och skriver av uppslagsböcker för att öka sitt vetande. Per-Erik har dessutom många kontakter med olika personer i den offentliga förvaltningen. Han skriver ofta frågor till riksdagen, regeringen, kommuner och andra om ämnen han undrar över. På eget initiativ har Per-Erik ordnat en praktikplats som vaktmästare i Sveriges Riksdag. Själv säger Per-Erik att han är en ”autodidakt”, en självlärd person. Att Per-Erik är väldigt allmänbildad märker man snart när man samtalar med honom!