Personer med Down syndrom i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig, har rätt till Daglig Verksamhet.

Daglig Verksamhet kan innehålla såväl habiliterande aktiviteter som mer produktionsinriktade aktiviteter och skall ge personen något intressant och meningsfullt att göra på dagarna.

Daglig Verksamhet är inte detsamma som förvärvsarbete och ger inte heller lön. Daglig Verksamhet regleras i LSS och kommunen är ansvarig.