Samhället erbjuder olika former av stöd för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden:

  • arbetshjälpmedel,
  • personligt biträde,
  • särskilt introduktions och uppföljningsstöd (SIUS),
  • anställning med lönebidrag,
  • utvecklingsanställning,
  • trygghetsanställning,
  • skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller
  • arbete inom Samhall.

Man kan också få anpassad arbetsmarknadsutbildning och stöd för start av näringsverksamhet.
Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.