Idag är det den 3 december – en dag som alla andra.
Nej. Idag är det den 3 december – internationella funktionsrättsdagen!

Dagen handlar om att belysa bristen på mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlika livsvillkor för personer med någon form av funktionsnedsättning. En dag att uppmärksamma extra mycket.

Redan 1992 beslutade FN att inrätta en årlig dag för att öka medvetenhet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  2006 beslutade generalförsamlingen om att anta konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Ett fokusområde är rätten och möjligheten till anställning. Det är en självklarhet för de flesta men för många personer med en funktionsnedsättning är det inte lika självklart.

Arbetskamraterna är en ideell organisation som förmedlar kontakt mellan personer med intellektuella funktionsvariationer och företag som vill hitta en lojal och personlig arbetskraft som bidrar med nya perspektiv på arbetsplatsen. 
Det är ett gott exempel som vi gärna lyfter fram.

Här kan du se en film från Arbetskamraterna.
Du kan också besöka deras hemsida

Det finns också en fin och tänkvärd video som Coor Downs tog fram ifjol inför den 3/12 och som Sting skrev och framförde musiken till.
Se den gärna här.

Det finns många fler områden som är viktiga att belysa ur ett funktionsrättsperspektiv, t ex skola & utbildning, boende, ekonomisk trygghet m m.