Expertgrupp skrev till Sveriges politiker innan riksdagsvalet i höstas. Svenska Downföreningens Expertgrupp består av: Annika Bodin, Filip Larsson och Rasmus Wallin, tre vuxna personer med Downs syndrom. Här är brevet:

Du som politiker vill förstås göra bra saker för alla människor. Det som är viktigt för oss och som vi vill att du arbetar för är att:

* diskriminering (mobbning) av personer med Downs syndrom ska upphöra

* personer som behöver hjälp med ledsagare ska få det.

* man ska kunna ställa krav på LSS-personals utbildning, och speciellt kunskap om Downs syndrom

* alla med aktivitetsersättning och sjukersättning ska kunna få ersättning för aktiviteter

* bygga fler LSS-bostäder i städer och centrum

* alla inom LSS ska trivas och vara trygga på sitt boende.

* alla ska kunna välja hur och med vilka andra man bor, och kunna flytta om man inte trivs

Vi vill gärna att du sprider detta brev i dina kanaler och då berättar om vad du tänker göra i de här frågorna!

Hälsningar Svenska Downföreningens Expertgrupp: Annika Bodin, Filip Larsson och Rasmus Wallin.