Varmt välkommen till Rocktober webbinarium med  Dr. Deborah Fidler! Hon är en av de främsta internationella forskarna inom Downs syndrom i världen med ett flertal projekt i bagaget. Hon har också varit en av huvudtalarna på Word Down Syndrom Congress! 🙌🤩 Torsdag 26/10 kommer hon att hålla en exklusiv, gratis och digital föreläsning för Svenska Downföreningen, Downs Syndrom Norge och Landsforeningen Downs syndrom i Danmark. 

OBS: Webbinariet kommer att hållas på engelska. Webbinariet kommer tyvärr inte att spelas in.

Alla är välkomna.

Om webbinaret: 

För oss ska Deborah föreläsa om hur man kan stödja personer med Downs syndrom i sina exekutiva funktioner. Vad exekutiva funktioner är? Jo, det är allt som händer mellan att man har gjort sig en tanke om något man vill göra till att man faktiskt har utförd handlingen. Det handlar om problemlösning och målstyrda handlingar. 

Det kan till exempel vara alla stegen mellan att man känner att man är kaffesugen till att man sitter med en kaffekopp i handen. För ett barn kan det tillexempel vara det som händer från att man ser ett annat barn på lekplatsen som man skulle vilja leka med, till att man skapar ett bygge tillsammans i sandlådan. 

Personer med Downs syndrom har ofta utmaningar gällande exekutiva funktioner. Under föreläsningen kommer vi få inblick i vad forskningen säger om exekutiva funktioner för personer med Downs syndrom och ge oss verktyg för hur man kan stödja utvecklingen av detta, särskilt för små barn med Downs Syndrom.

Om Dr. Deborah Fidler:

Dr. Deborah Fidler, PhD, är professor vid avdelningen för Human Development and Family Studies ved Colorado State University.  Hon är också direktör vid Prevention Research Center ved Colorado State University och centrets avdelning for intellektuell funktionsnedsättning. Hennes forskningsområde är inom området livslångt lärande hos individer med intellektuell funktionsnedsättning, med särskilt fokus på kognition och självreglering hos personer med Downs syndrom. Dr. Fidler är också medredaktör för International Review of Research in Developmental Disabilities och avslutade nyligen en fyraårsperiod som redaktör för American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities. Hon har publicerat över 85 artiklar och texter om kognition och intervention hos barn med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning.

Om Rocktober

Under hela oktober uppmärksammas Downs syndrom i flera länder i världen genom Down Syndrome Awareness Month. I Sverige går kampanjen under namnet ”Rocktober – kunskapsmånaden för Downs syndrom”. Med Rocktober vill vi öka kunskapen om och förståelsen för Downs syndrom.