Varmt välkommen till Rocktober webbinar med  Dr. Deborah Fidler om executiva funktioner för personer med Downs syndrom. Webbinariet är ett samarbete mellan Svenska Downföreningen och Downs syndrom Norge. OBS: Webbinariet kommer att hållas på engelska.

Om webbinaret: 

Individer med Downs syndrom står ofta inför utmaningar när det gäller exekutiva funktioner (EF). Begreppet ”exekutiv funktion” refererar till de kognitiva förmågor som krävs för att lösa vardagliga problem och genomföra målinriktade handlingar. I den här presentationen kommer vi att granska den aktuella kunskapen om EF hos personer med Downs syndrom och utforska nya metoder för att stödja utvecklingen av exekutiva funktioner, särskilt under tidig barndom.

Om Dr. Deborah Fidler:

Dr. Deborah Fidler, PhD, är professor vid avdelningen för Human Development and Family Studies ved Colorado State University.  Hon är också direktör vid Prevention Research Center ved Colorado State University och centrets avdelning for intellektuell funktionsnedsättning. Hennes forskningsområde är inom området livslångt lärande hos individer med intellektuell funktionsnedsättning, med särskilt fokus på kognition och självreglering hos personer med Downs syndrom. Dr. Fidler är också medredaktör för International Review of Research in Developmental Disabilities och avslutade nyligen en fyraårsperiod som redaktör för American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities. Hon har publicerat över 85 artiklar och texter om kognition och intervention hos barn med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning.