Kallelse till årsmöte med Svenska Downföreningens Avdelning Södermanland.

Välkommen till Avdelning Södermanlands årsmöte 29/1-2023 kl.13.00. Vi börjar med årsmöte där det bland annat ska väljas ledamöter till styrelse samt ombud till Riksårsmötet. Efter mötet bjuder vi på bio med popcorn och dricka. Filmen börjar kl.14.00 och det är nya Håkan Bråkan filmen som vi kommer att visa.

Om ni har en motion ni vill lämna in så ska den vara styrelsen tillhanda senast den 22/1-2023.

Plats för möte och film är: Cinema 3 i Strängnäs, Regementsgatan 3, 64533 Strängnäs

Anmälan görs till email: sodermanland@svenskadownforeningen.se, ange antal som kommer.