Välkommen på årsmöte i Svenska Downföreningen Gotland.

Plats: Årsmöte hålles i Visby, personalmatsalen intill Säweskolans matsal. 

Tid: Onsdagen den 8 februari kl 17.30. 

Vi bjuder på en frukt inför mötet. 

Efter mötet bjuder vi på smörgåstårta med dricka. 

Motioner lämnas senast 1 februari, både till avdelningen samt motioner till Svenska Downföreningen. 

Anmälan till mötet och förtäring/ev allergier samt motioner till Pia Pettersson 070-2327347. 

Motioner till pia.pettersson@svenskadownforeningen.se senast 1 februari. 

Välkomna!