Styrelsen för Svenska Downföreningen Gävleborg hälsar alla medlemmar välkomna till Årsmöte! 

Tid: 29 Januari 2023 13.30 – 16.00

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Drottninggatan 6 i Gävle

Vid anmälan ange antal deltagare samt eventuella allergier, vi bjuder på fika. Anmäl dig till evenemanget

Möjlighet finns att vara med digitalt via Teams. 


Motioner och anmälan skickas till gavleborg@svenskadownforeningen.se senast den 22 januari 2023. Länk till Teams skickas till de som anmält intresse senast den 27 januari 2023. 


Välkomna! 

Styrelsen 

Svenska Downföreningen Gävleborg

Dagordning för mötet


 1.   Mötets öppnande.

 2.   Val av Ordförande för mötet.

 3.   Val av Sekreterare, Justerare samt Rösträknare för mötet.

 4.   Fastställande av röstlängd.

 5.   Godkännande av kallelse till mötet.

 6.   Fastställande av Dagordningen.

 7.   Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse.

 8.   Revisionsberättelse.

 9.   Godkännande av styrelsens Verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av vinst eller förlust.

10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

11.   Fastställande av antalet styrelseledamöter, minst 3 personer.

12.   Val av Styrelse, minst 3 personer, varav en sammankallande.

13.   Val av Valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande.

14.   Val av Ombud och Suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte 2023.

15.   Verksamhetsplan för 2023.

16.   Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

17.   Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte 2023.

18.   Övriga frågor.

19.   Mötets avslutande.