Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv är ett projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet ägs av Svenska Downföreningen. Projektet handlar om att utveckla ny metodik och nytt material för att ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning skall kunna fortsätta utveckla språk, röst, kommunikation. Vi har särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna med Downs syndrom. Målet är ökad delaktighet och inflytande i vidare studier, i arbete och på fritid.

Projektledarna Mia Wright och Jeanette Persson presenterar sitt pågående projekt och arbete.