Veronica Österwall & Hanna Öfors från Funktionsrätt Sverige presenterar en ny kartläggning om den sexuella hälsan för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdom.

Funktionsrätt Sverige och RFSU har genomfört två enkätstudier med över tvåtusen svaranden och samlat in personliga erfarenheter genom bl a intervjuer. Undersökningen är den första större kvantitativa mätningen av sexuell och reproduktiv rättigheter bland målgrupperna. Enkätresultaten visar brådskande resultat rörande våldsutsatthet, sexuell ohälsa och brist på stöd kring föräldraskap etc.

Under webbinariet delar de med sig av resultaten och talar om steget vidare i arbetet för att förbättra den sexuella hälsan hos målgrupperna. Arbetet är en del i det treåriga projektet ”Min sexualitet – min rätt” som finansieras av Arvsfonden.
Länk till anmälan