Internetanvändning är en integrerad del av vardagen i det moderna samhället, särskilt bland unga. Den används för att utföra aktiviteter i vardagen av en ökande andel av befolkningen.

Kunskapen om tillgång till och användning av internet för ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) är dock knapphändig. Det behövs mer kunskap om digitala kompetenser och digital delaktighet i deras vardag.

Kristina Alfredsson Ågren presenterar sin avhandling ”Internet och delaktighet: Hur unga med intellektuell funktionsnedsättning använder internet”.