Mona Phil, möjliggörare och praktiker på Nka (Nationellt kunskapscentrum anhöriga) berättar om erfarenheter och resultat från projekt Koordinatorstöd, men också på vilket sätt Nka ger fortsatt stöd till kommuner som erbjuder koordinator, och till de kommuner som vill införa detta stöd. 

Nka har tillsammans med Socialstyrelsen genomfört ett projekt som hade sitt ursprung i Kunskapsstödet: ”Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning”, Socialstyrelsen 2017.

Resultatet visar sig vara ett bra stöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.