Välkommen på ett seminarium om hälsosamma levnadsvanor för familjer och familjemedlemmar med Down syndrom.

Eva Flygare Wallén är disputerad sjuksköterska med lång erfarenhet av att arbeta med och forska på hälsa, träning och goda levnadsvanor för barn och unga med särskilda riskfaktorer i samband med intellektuell funktionedsättning.

Vilka hälsosamma val kan ni i familjen göra? Vilken roll har träning?

Eva berättar också om innehållet i projektet Hälsan Spelar Roll som är en utbildning för personal inom LSS, samt berör grundläggande statistik kring hälsa.

Det kommer finnas tid för frågor.

Plats: Tjärhovsgatan 6, 11621 Stockholm. Studieförbundet Vuxenskolas lokaler vid Medborgarplatsen 

Datum: Onsdagen den 15 maj. 

Vi öppnar dörrarna: kl 17:30 och bjuder på mat och dryck

Föreläsning startar: 18:00 och håller på till ca 19:30

Välkomna att lyssna, ställ era frågor och njut av mat tillsammans med oss!

Meddela oss på stockholm@svenskadownforeningen.se eller via Facebook om ni vill delta. Meddela även ev. specialmat.

Mvh

Styrelsen avd. Stockholm