Småbarnsläger på Tollare folkhögskola den 26 maj – 29
maj 2022 – för familjer som har barn med Downs syndrom födda under perioden
2018 till 2020. Syskon och andra anhöriga är självklart också välkomna att delta.

Tanken med lägret är att ge familjer möjlighet att träffa andra familjer i samma situation
och utbyta erfarenheter, få råd, tips och inspiration om hur man kan stötta utvecklingen
hos sitt barn med Downs syndrom. Det är max tio familjer och personer som inte har
varit med på tidigare läger har förtur.


Under dagarna erbjuds olika aktiviteter där vi delar på familjen; en förälder/vuxen har en
aktivitet medan den andra har barnaktivitet tillsammans med sitt barn med Downs
syndrom och eventuella syskon. Någon stund under dagen erbjuder vi riktad aktivitet för
syskonen. Ledarna leder de styrda aktiviteterna och finns tillgängliga under de stunder
som kallas ”egen tid” där det är fri lek och umgänge. Det erbjuds dock ingen form av
barnpassning under lägret, utan en vuxen förväntas finnas till hands för sitt/sina barn
hela tiden.


Målgrupp: Familjer med barn med Downs syndrom födda under perioden 2018 till 2020.
Syskon och andra anhöriga är självklart också välkomna att delta.
Tidpunkt: Torsdagen den 26 maj – söndagen den 29 maj 2022. Lägerkursen startar kl.
12.30 på torsdagen på Tollare folkhögskola – innan dess checkar ni in och installerar er.
Lägret avslutas ca kl. 14.30 efter lunch på söndag.
Boende: Vi bor på Tollare folkhögskola i Nacka. Frukost, lunch, middag och fika ingår
under vistelsen, samt tre nätter i dubbel-/familjerum med folkhögskolestandard. Alla rum
har dusch och toalett. Lakan och handdukar ingår. I priset ingår också kursaktiviteterna
för de vuxna och aktiviteter för barnen.


Ur programmet (ämnen/föreläsningar kan ändras något):
• Samvaro och erfarenhetsutbyte med andra familjer
Genomsyrar hela dagarna i alla de olika aktiviteter som finns i schemat.
• TAKK på nybörjarnivå (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
TAKK-lektioner för föräldrarna; en vuxen deltar i kursen medan den andra är med
barnen. Nästa pass byter vi. Under lektionerna får man bl.a. teorin kring TAKK och
andra former av tecken som används i kommunikation, tecken från
språkutvecklingens basordförråd mm.
• Temasamtal i mindre grupper
En aktivitet för föräldrarna; en vuxen deltar i kursen medan den andra är med
barnen. Nästa pass byter vi. Vi samtalar kring olika frågeställningar, tankar och
känslor man kan ha som förälder till ett barn med Downs syndrom.
• Föreläsning om språk och rättigheter
Denna föreläsning sker efter middagen och är ett pass för föräldrarna där en eller
båda deltar om de själva vill/kan (sovande barn kan vara i sina vagnar i salen).
• Temakväll
Temakväll sker efter middagen och är ett pass för föräldrarna där en eller båda
deltar om de själva vill/kan (sovande barn kan vara i sina vagnar i salen). Ämnen vi
kan ta upp är t.ex. att leva med Downs syndrom i dag – kunskap och fördomar,
information inför förskolan, appar, Karlstadmodellen.
• Barnaktiviteter
Sångsamlingar och sagostunder med tecken. Aktiviteter för alla barnen och en av
föräldrarna medan den andra har annan aktivitet.
• Egen tid
Fri lek, pyssel, spel, promenader, vila mm. Aktiviteter där det är frivilligt deltagande
för alla barnen och en av föräldrarna.
De flesta av ledarna är själva föräldrar/anhöriga till barn med Downs syndrom i olika
åldrar. Lägret är en samverkanskurs med Tollare folkhögskola. Aktiviteterna bygger på
att en vuxen deltagare är med sina barn när den andra deltar i teoretiska moment, så ta
gärna med mor- farföräldrar eller annan person som kan vara med barnen om du åker
som enda vuxen i familjen.

Tollare – en plats för människor i utveckling
Tollare folkhögskola ligger i herrgårdsmiljö på Värmdön, en mil öster om Stockholm.
Kommunikationerna är goda och det är nära till teatrar, muséer, idrottsarenor,
utställningar, biografer med mera. Runt huvudbyggnaden ner mot Skurusundet ligger
matsal, gymnastikhall, motionsslinga, fotbollsplan, kägelbana och tillitsbana.

Några ord ifrån tidigare deltagare:
”Stor eloge till er som ordnat lägret! Nu har vi mycket goda tankar och bilder att bära
med oss. Nya vänner!!!!”
”Mycket bra organiserat. Bra föreläsare (kompetens, egna erfarenheter).”
”Detta läger innebär en stor vändpunkt för mig. Jag kan inte nog tacka!!”