Frågan om förutsättningar för självbestämmande för personer som har stöd via LSS är lika aktuell idag. Susanne Larsson har arbetat länge med frågan om självbestämmande och visar också i sin avhandling hur en främjande respektive mindre främjande verksamhet kan se ut.

Det som påverkar och styr den enskildes möjlighet att utöva självbestämmande handlar om mer praktiskt konkreta delar i personalens sätt att arbeta men också verksamhetens organisation. En viktig faktor är det mer svårfångade så som förhållningssätt, attityder och resursmässiga faktorer. En del i förståelsen handlar också om yrkets karaktär.