Varmt välkommen alla ombud och förtroendevalda i Svenska Downföreningen till förmöte inför riksårsmöte 2024.

Här kommer eventuella motioner och förslag presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Förmötet kommer hållas via Teams måndagen den 4 mars kl. 20.00-21.00. Teamsinbjudan kommer skickas till alla ombud och förtroendevalda.