Anne-Stine Dolva, Marit Kollstad och Roald Undlien från Høgskolan i Innlandet i Norge presenterar en studie om  förloppet från barn till vuxen, i åldrarna 5-26. Studien omfattar flera ämnen som t ex färdigheter, framsteg i skolan, fritid, övergång till vuxen ålder och livskvalitet.