Tid: lördagen den 9 juli klockan 11.00

Plats: storkhägnet i Fulltofta. Vägvisning från Fulltofta kyrka.

Anmälan: senast tisdag den 5 juli till skane@svenskadownforeningen.se

V återvänder till Fulltofta och får möta storkungarna som matas i hägnet. Därefter samlas vi och umgås på Fulltofta Naturum. Ca klockan 13.00 dukas det fram en enkel lunch med smör och bröd, pålägg och dryck. Var och en kan då fixa sina egna lunchmackor. Föreningen står för kostnaderna.