Hej alla medlemmar!
Avdelning Uppsala kallar till årsmöte 6 februari kl 14.00-15.00

Mötet kommer att ske digitalt. En länk till ”Microsoft Teams” kommer att skickas till er mail inom en vecka innan mötet (du behöver inte har programmet utan kan delta via din browser).

Har ni motioner eller förslag som behöver tas upp på årsmötet mailar du senast 31 januari till uppsala@svenskadownforeningen.se.

Det har varit ett annorlunda år men det vore trevligt om så många som möjligt kan delta. Efter årsmötet pratar vi gärna om idéer och tankar du kan ha på verksamheten. Ladda upp med en kopp te eller kaffe så syns vi då.

God jul och Gott nytt år !

Med vänliga hälsningar, 

Monica, Carl-Johan och Hanna

Här kan du ladda ned dagordningen för mötet